Disclaimer

Disclaimer
De merknaam Dutch Adaptives en de daarbij behorende website Dutchadaptives.nl is eigendom van Stichting Dutch Adaptives. Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stichting Dutch Adaptives, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Gebruik website
Stichting Dutch Adaptives sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website Dutchadaptives.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website Dutchadaptives.nl te kunnen raadplegen.

Wijzigingen aan de website
Stichting Dutch Adaptives mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting Dutch Adaptives is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Dutch Adaptives geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Informatie van derden
Op de website Dutchadaptives.nl staan links naar websites van derden. Stichting Dutch Adaptives is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Gebruik van informatie
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website Dutchadaptives.nl blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Dutch Adaptives. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Dutch Adaptives.